Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Widget - Rita med hjälp av symboler i kemi - | TI-Nspire teknik

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Editeur: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Sujet:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Phasenmodell „Three States“

Berechnung des Gleichgewichts zwischen der Flüssig- und der Gasphase von Molekülen

Auteur: Alfred Roulier, Hansruedi Schneider

Sujet:  Mathematics, Physics, Chemistry

Bissectrice construeren TI-Nspire CX

Bissectrice construeren, Meetkunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Sujet:  Chemistry

Tags: Constructions

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Editeur: T³ Europe

Auteur: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Sujet:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Tags: STEM, Temperature, Time, Physics

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Step by Step Chemistry on the TiNspire CX

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an…

Auteur: SmartSoft

Sujet:  Chemistry

Tags: Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Von der Reaktionskinetik bis zur Elektrochemie

Das Heft der T3-Chemie Fachgruppe behandelt erprobte Experimente unter Verwendung verschiedener Sensoren zur Messwerterfassung.

Editeur: T³ Deutschland - Materialien

Editor: Frank Liebner

Sujet:  Chemistry

Naturwissenschaftliche Simulationen mit der TI-Nspire™ Technologie

In diesen von den PhET™* Simulationen adaptierten Lektionen können Schüler Phänomene aus der Physik, Chemie und Biologie simulieren, beobachten und manipulieren.

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Biology, Chemistry, Physics

Onderzoeksopdracht Chemie

Bakpoeder en azijn, zelfstanding onderzoeken met TI technologie.

Auteur: T³ Vlaanderen

Sujet:  Chemistry

Tags: Coding, Programming

Tutorial OS Update über TI Nspire CX Dockingstation

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) mehrerer TI-Nspire CX (CAS) Handhelds gleichzeitig über die TI-Nspire CX Dockingstation.

Editeur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Biology, Chemistry, Computer Science, Physics, STEM

Tutorial OS Update von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu Handheld

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu TI-Nspire CX (CAS) Handheld.

Editeur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Computer Science

Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation

Ganz einfach funktioniert die Installation der TI-Nspire CX Student Software oder der TI-Nspire CX CAS Student Software auf Ihrem Computer.

Editeur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Computer Science

Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software

Aktualisierung des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds über die TI-Nspire CX (CAS) Student Software

Editeur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM

Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Lehrer Software

Schritt für Schritt Anleitung zum Update des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds.

Editeur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, STEM, Physics, Chemistry, Biology