Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Binary number trainer using RGB Array

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Auteur: Hans-Martin Hilbig

Sujet:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Editeur: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Sujet:  Mathematics

Tags: Number, Functions, Triangle

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Auteur: Epi van Winsen

Sujet:  Mathematics

Tags: Number

Natural number biased?

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Editeur: Universität Innsbruck

Auteur: Florian Stampfer

Sujet:  Mathematics

Tags: Number, Sharing Inspiration 2019

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Primtalslista med programmering

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM