Total des ressources(14)|

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Biology, Mathematics, STEM

Tags: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics, Physics

Tags: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Graphing, Problem Solving, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Andragradsekvationer på djupet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Mathematics

Tags: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.