Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Equations

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Circle, Computer Algebra, Tangent