Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Riktningsfält

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Stochastics, Curriculum, Differential equations, Euler method, Exercise

Diffefrentiaalvegelijkingen

Een real life toepassing van een differentiaalvergelijking.
Een antwoord op de vraag: "Wiskunde, wat heb je eraan?"

Auteur: Epi van Winsen

Sujet:  Mathematics

Tags: Calculus, Differential equations

Carbon dating

Estimate the age of a skeleton and discover exponential functions while investigating radioactive decay.

Editeur: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Linda Tetlow

Sujet:  Physics, STEM

Tags: Physics, Exponential, Functions, Differential equations