Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Logarithme, Statistics

Capturing Data: Modelling and Interpretation

Reallife contexts, curriculum opportunities and cross-curricular dimensions

Editeur: Texas Instruments UK

Auteur: Linda Tetlow, Ian Galloway, Adrian Oldknow

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Data

Mathematics in Motion

Modelling things in motion – with some smart TI-Nspire mathematical tools

Editeur: Texas Instruments UK

Auteur: Linda Tetlow, Ian Galloway, Adrian Oldknow

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Modelling, Data, Calculus, Velocity

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

What's in your breakfast?

Inequalities and data handling in the context of the nutritional content of breakfast cereals

Editeur: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Linda Tetlow

Sujet:  Mathematics, Biology

Tags: STEM, Inequalities, Data

Reaction times

Pose a question, set up an experiment and analyse your results using TI-Nspire.

Editeur: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Linda Tetlow

Sujet:  Physics, STEM

Tags: STEM, Data