Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Logarithme, Statistics

Mathematics in Motion

Modelling things in motion – with some smart TI-Nspire mathematical tools

Editeur: Texas Instruments UK

Auteur: Linda Tetlow, Ian Galloway, Adrian Oldknow

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Modeling, Data, Calculus, Velocity

Capturing Data: Modelling and Interpretation

Reallife contexts, curriculum opportunities and cross-curricular dimensions

Editeur: Texas Instruments UK

Auteur: Linda Tetlow, Ian Galloway, Adrian Oldknow

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Data

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

06 - statistiques 4e deuxième partie avec la TI-Collège Plus Solaire

Tutoriel montrant l'utilisation de la calculatrice TI-Collège Plus Solaire sur les calculs statistiques à une variable d'une série pondérée avec la calculatrice TI collège Plus Solaire…

Auteur: Texas Instruments France

Sujet:  Mathematics

Tags: Programming, Statistics, Data

Editeur de programmes pour TI-83 Premium CE

Découvrez le logiciel TI Connect CE et son éditeur de programmes. Examen de sa structure, réalisation d’un exemple simple

Auteur: Texas Instruments France

Sujet:  Mathematics

Tags: Curve fitting, Software, Data, Programming, Derivative, Mathematical thinking, Physics, Sharing Inspiration 2019