Total des ressources(46)|

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics, Physics

Tags: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Jämviktsekvation 1

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Sujet:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Sujet:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Are Mathematical and Scientific Models different?

Author: Ian Galloway

Sujet:  STEM

Tags: Modelling, Parabola, Physics, Quadratic, Software, Tangent, Vector calculus

Using the fitting of curves to cables this activity examines the nature of scientific and mathematical modeling. Either student instruction or CPD for professionals.

Peltier Home

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Sujet:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Safe autonomous driving

Author: Donatella Falciai

Sujet:  Computer Science, STEM

Tags: Analysis, Coding, Integral calculus, Modelling, Physics, Programming, STEM, T3, , Sharing Inspiration 2019

A “master” rover is followed by one or more rovers in a line. Based on color signals on the road the master stops or park; the followers read the ranger sensor and keep a safe distance from…

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Physics, STEM

Tags: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Sujet:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Publisher: T³ Europe

Author: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Sujet:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Tags: STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Sujet:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: Texas Instruments Sverige

Sujet:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Se hur det låter

Author: Texas Instruments Sverige

Sujet:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.