Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Tricks och Tips (10) – Derivatans geometriska tolkning

De flesta moderna räknare brukar ha verktyg för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot.

Editeur: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Dérivée ,  Tangente ,  Calcul différentiel ,  Secant

De flesta moderna räknare brukar ha en funktion för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot. Funktionen kan naturligtvis användas om man har en funktion som man inte klarar av att derivera. Man kan också använda funktionen för att kontrollera att beräkningen som man gjort ger ett rimligt svar. Observera dock att räknaren inte använder samma differenskvot som i derivatadefinitionen utan utgår från en symmetrisk differenskvot.
Vi använder i undersökningarna både räknarens statistikeditor och en av de installerade apparna för våra undersökningar.
 

Publisher specific license