Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra graden.

Editeur: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Aire ,  Calcul intégral ,  Midpoint method ,  Primitive function

Här tittar vi närmare på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. En areafunktion är en bestämd integral där den undre gränsen har ett bestämt värde medan den övre gränsen är en variabel, i det här fallet x.
Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra graden. Vi visar också med räknarens verktyg hur mittpunktsmetoden fungerar vid numeriska integralberäkningar.
 

Publisher specific license