Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Editeur: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Régression ,  Exponentiel ,  Hyperbolic

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen. I räknaren ligger från början ett antal foton som kan användas för att göra matematiska modelleringar. Man kan också spara bilder på datorn och via programmet TI-Connect CE infoga dessa bilder till räknaren. Vi visar hur detta går till.

Publisher specific license