Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Editeur: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Nuage de points ,  List ,  Correlation

I ämnesplanerna i matematik betonas att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Det sägs bland annat att man ska ta upp begreppen regressionsanalys och korrelationskoefficient och då använda digitala metoder. Vi visar här noggrant hur du först kan ladda ner mer omfattande data som har publicerats på nätet innan du går vidare med analyserna. Det gäller data från riksdagsvalet 2018 och vi har då valt att göra en analys av eventuellt samband mellan valresultat och valdeltagande för två partier i de 290 kommunerna i Sverige. Alla data är i procent.

Publisher specific license