Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Editeur: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Représentations graphiques ,  Window ,  Zoom ,  Plotting ,  Traceur de fonctions

När du ska plotta en funktion på din räknare har du många inbyggda valmöjligheter för visningsfönstret. Se till att bekanta dig med de olika alternativen så att du kan välja det "bästa" fönstret för uppgiften! Trots alla fina tips du får i denna artikel bör du som lärare se till att eleverna tränar på att själva, gärna med penna och papper till hands, undersöka olika inställningar.

Publisher specific license