Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programme scolaire ,  Équation différentielle ,  Méthode d'Euler ,  Représentations graphiques ,  Nombres

I ämnesplanerna i matematik betonas att man ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Ett exempel som passar för kursen Matematik 5 är numeriska lösningar av differentialekvationer. Vi visar här hur enkelt man kan arbeta med de verktyg som finns hos din grafräknare.

Eulers metod är ett grafiskt/numeriskt verktyg för att visualisera en approximativ lösning till differentialekvationer. Eulers metod motiveras av idén om "lokal linjäritet" — alltså att en deriverbar funktion beter sig som en linjär funktion i små intervall.

Publisher specific license

Documents: