Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Använda rekursion och derivata för att lösa ekvationer | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programme scolaire ,  Dérivée ,  Équations ,  Représentations graphiques ,  Relation de récurrence

I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata. Långt innan grafräknare och avancerade datorprogram i matematik fanns inom gymnasieskolan så var man ju tvungen att ta till numeriska metoder för att lösa ekvationer och man fick räkna för hand i många steg. Detta kunde vara en lång och mödosam process. Idag går det fort och elegant med de inbygga funktioner som finns på de moderna grafräknarna.

Publisher specific license