Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Kombinatorik och lite sannolikhetslära | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - På hur många sätt kan man få 10 rätt av 13 matcher i vanligt stryktips?

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programme scolaire ,  Probabilité

Man kan formulera frågan så här: "På hur många sätt kan man välja ut 10 av 13?" Det är inte så lätt att räkna ut. Att räkna ut detta tillhör en del av matematiken som kallas kombinatorik. I denna aktivitet ska vi ta upp hur an arbetar med begreppen fakultet, permutation och kombination på räknaren. Här finns exempel om handskakningar, tips och kortspel. I slutet av aktiviteten så tar vi på ett naturligt sätt upp begreppet binomialfördelning.

Publisher specific license