Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

En berömd följd av tal | TI-84 Plus CE-T

Vi ska i detta dokument studera en världsberömd talserie som kallas Fibonaccis talföljd. Den förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen. De som är intresserade av denna talföljd kan hitta otrolig mängd material i böcker och på nätet. Bland annat förekommer den i boken Da Vinci-koden och den har fascinerat många människor under lång tid.

Vi tror att många matematikintresserade elever på gymnasiet kan ha intresse denna aktivitet, även om man formellt studerar talföljder först i kurs 5. Där tar man ju upp begreppet rekursion. Moderna grafräknare är väldigt bra på att göra rekursiva beräkningar och det ska vi demonstrera i denna aktivitet.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.