Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Olika beräkningar av pi | TI-84 Plus CE-T

 Med Arkimedes' metod kan man hitta en approximation av p genom att bestämma längden på omkretsen av en polygon inskriven i en cirkel och omkretsen av en polygon som är omskriven cirkeln. Värdet på p som beräknas ska sedan finnas mellan dessa två omkretsar. Vi låter antalet sidor hos polygonerna fördubblas i steg.
Vi gör också en simulering av p med den s.k. Monte Carlo-metoden.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.