Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Aire ,  Dérivée ,  Volume

Vi använder här matematisk analys med derivata för att komma fram till den optimala formen. Stämmer det med verkligheten ute i affärerna?

Publisher specific license