Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Editeur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programme scolaire ,  Dérivée ,  Fonctions ,  Représentations graphiques

I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar. Tanken är att man inte ska koncentrera sig på att derivera algebraiskt. I det första exemplet är funktionen sammansatt av en andragradsdel och en exponentiell del för att få en intressant kurva att undersöka. Det andra exemplet handlar om banprofilen i en skidbacke. I dessa exempel kommer många begrepp in som har att göra med första- och andraderivatan.

Publisher specific license