Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Aire ,  Programme scolaire ,  Fonctions

För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner. Till att börja med ska vi utforska en algebraisk/geometrisk metod för att bestämma arean som finns mellan en kurva och x- axeln. Kan man använda den primitiva funktionen för att bestämma arean under en kurva?

Vi börjar med att titta på några exempel där vi bestämmer arean som finns mellan några linjära funktioner och x-axeln. Vi kallar de funktioner vi då får fram för areafunktioner och betecknar dem A(x) Här betyder det då arean under linjen från y-axeln fram till ett värde x.

Publisher specific license