Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Derivatans geometriska tolkning | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet studerar vi hur ändringskvoten kan approximeras som riktningskoefficienten för linjen genom två punkter P och Q på en kurva.. På ett lite fiffigt sätt ritar vi sekanterna och får en beräkning av riktningskoefficienten när Q närmar sig P. Här får man användning av gamla kunskaper från kurs 2 om räta linjer, bland annat enpunktsformen. Grafräknarens statistikeditor används för att lagra värden och få beräkningar utförda.

Publisher specific license