Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Derivata och exponentialfunktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Derivata och exponentialfunktioner

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags

Med utgångspunkt från en uppgift som gavs på ett nationellt prov för kurs 3 2013. Tanken var att man direkt ur grafen skulle uppskatta derivatan och sedan göras en tolkning av vad ett visst derivatavärde betydde. I denna aktivitet bygger vi vidare på denna uppgift och visar hur man kan använda grafiska och numeriska verktyg hos räknaren för ytterligare undersökningar. Vi använder då bl.a. räknarens inbyggda funktion för derivataberäkning.

Publisher specific license