Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Derivata och en speciell exponentialfunktion | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Derivata och en speciell exponentialfunktion

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programme scolaire ,  Dérivée

I denna aktivitet visas hur man kan komma fram till derivatan av en exponentialfunktion med basen a där a är ett positivt tal skiljt från 1. Vi ställer upp ändringskvoten, använder potenslagarna och kommer då fram till ett uttryck som innehåller en kvot som vi undersöker närmare genom att göra en gränsvärdesberäkning.

Publisher specific license