Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

De vanligaste orden | TI-Nspire CX

Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Équations ,  Logarithmes ,  Proportionnalité

George Zipf, en amerikansk språkforskare, upptäckte i slutet av 1940-talet mönster i hur vanliga olika ord är. Om man tar en text och räknar hur många förekomster som finns av varje ord får man en rangordning. I svenska språket är till exempel ordet och vanligast och sedan kommer i och att. Om vi tittar närmare på frekvensen för många ord kan man se ett mönster. Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation. Vi studerar en lista med de tusen vanligaste orden i svenska språket.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.