Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Visa och analysera rörelse | TI-Nspire CXII-T

Ma 4-5 | I dessa tre aktiviteter är tanken är att du som lärare ska få inspiration till hur man kan arbeta med lite mer omfattande uppgifter till eleverna.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques  Physique

Tags  Analyse ,  Calcul formel ,  Programme scolaire ,  Trigonométrie

Vi rekommenderar att eleverna har studerat trigonometri i kurs 4 och rörelse och krafter i kursen Fysik 2. Aktiviteten handlar om att lösa två ganska komplexa problem som handlar om rörelse.

Vi visar här på lite olika möjligheter vid grafritning. Och vi tar upp några hyfsat verkliga modeller för rätlinjig och kroklinjig. Jämsides med olika grafiska representationer finns också många beräkningar med och utan CAS-verktyg. Det ges här alltså möjligheter för eleverna att syssla en hel del med symboliska beräkningar med CAS-systemet hos TI-Nspire.

I version 5.0 och senare av TI-Nspire finns en funktion Path Plot där man kan visa rörelse. Den utnyttjas flitigt i aktiviteterna.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.