Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Skapa musik med kodning | TI-Nspire CX

Eleverna ska skriva ett TI-BASIC-program på sin handenhet/dator som skapar ljud med hjälp av den inbyggda högtalaren på TI-Innovator Hub. De kommer också att experimentera med att ändra den tid under vilken varje ljud spelas upp. När de sedan har fått lite erfarenhet ska de att skriva ett program som spelar en melodi.

Eleverna ska:

  • lära sig att starta, öppna, stänga, redigera och köra program från programeditorn.
  • skriva ett TI BASIC-program som
    styr den inbyggda högtalaren på TI-Innovator Hub
  • skriva ett program som styr hur länge ett ljud kommer att spelas upp.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.