Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Editeur: T³ Sverige

Sujet:  Biologie  Mathématiques  STEM

Tags  Biologie ,  Résolution de problème ,  Programmation ,  STEM ,   ,  TI-Innovator

Detta projekt förutsätter att eleverna har aktuell kunskap om programmeringsbegreppen från projektet Stämningsring (humörrring). Titta annars tillbaka på det projektet för att få en översyn av begreppen. I detta projekt om bevattning utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Systemet använder tre ingående moduler; en temperaturfuktighetssensor (kallas här för DHT), en jordfuktsensor och en sensor för omgivande ljusnivå. Systemet har en enda utgång till en strömkontrollenhet med en vattenpump ansluten. Ett program skrivs för att läsa alla fyra indataparametrar och logiskt jämföra dem med kritiska bärvärden för att avgöra när du ska stänga av och på vattenpumpen. Projektet presenteras i en rad små utmaningar som bygger på de kunskaper och färdigheter som krävs för den slutgiltiga, öppna utmaningen. Den sista utmaningen bygger också på elevernas förståelse för viktiga begrepp i biovetenskap som är relevanta för att optimera systemet och som eleverna slutligen utformar och förfinar.

Digital humörring

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.