Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Minigolf | TI-Nspire

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Algèbre ,  Calcul formel ,  Calcul intégral ,  Triangle

I denna aktivitet så studerar vi bollbanorna och studsarna mot banans ytterkanter på en minigolfbana. Hur ska man slå för att få Hole-in-one? Det handlar mycket om reflektion, k-värden och likformiga trianglar. Aktiviteten är en tillämpning på elementär geometri och algebra. Tyngdpunkten ligger på geometri eftersom det är tänkt att eleverna ska utnyttja CAS-verktygen i algebra. Vi vill poängtera att den lösning vi redovisar här är en av flera möjliga lösningar.

Publisher specific license