Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Differentie Quotient

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Auteur: Jan Elemans

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programmation

Het differentie quotient wordt vaak gebruikt in de aanloop naar het begrip afgeleide. De leerling moet dan over een steeds kleiner wordend interval een diff. qu. berekenen.

Het programma wat U hier aantreft kan dat doen voor U. Het interval is in te stellen, het aantal keer dat je een verkleining wilt zien en de verkleiningsfactor kan worden gekozen.

 

Naast die berekeningen wordt het geheel als een plot weergegeven. Zo wordt het inzichtelijker voor de leerling wat hij/zij aan het doen is.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.