Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Auteur: Jan Elemans

Sujet:  Mathématiques

Tags  Nombres ,  Fonctions ,  Triangle

De cosinusregel zorgt voor veel rekenwerk. Rekenwerk wat in veel gevallen fout gaat omdat er zo veel stappen moeten worden gezet. Om dat rekenwerk iets te vergemakkelijken is dit programma geschreven. Naast de gevraagde waarde krijg je altijd de overige twee hoeken van de driehoek te zien, en komt er een schets met daarin de hoeken in graden in de juiste onderlinge verhouding tot elkaar. Dit is ook zo voor de lengte van de zijden van de driehoek.

 

Om goed met dit programma om te kunnen gaan is wel enige kennis de cosinusregel en een flexibele houding ten aanzien van de plaasting van de letters van de hoekpunten gewenst.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.