Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Sujet: Mathematics

Tags Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Vidéos

Publisher specific license