Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathématiques

Tags  Programme scolaire ,  Diagramme ,  Expérience aléatoire ,  Statistiques

Klassrumsaktiviteter : Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor - Texas Instruments - content

<form id="aspnetForm" action="/sv/activity/detail?id=FD238AFABD4D406296F155FF71E98C76&ref=%2Fsv%2Factivity%2Fsearch%2Fadvanced" enctype="multipart/form-data" method="post">

 

 

 

 

 

 

Data är koldioxidhalten i atmosfären i ppm (parts per million) från år 1959 och fram till 2015.
Listor för dessa data kan laddas ner till räknaren och bifogas till denna aktivitet.

 

Vi undersöker hur halten av koldioxid kan modelleras som linjär och exponentiell tillväxt och vi granskar närmare förändringarna mellan åren. Finns det någon trend man kan upptäcka och vad kan hända på lång sikt

</form>

 

Publisher specific license