Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Mathématiques

Tags  Algèbre ,  Calcul formel ,  Programme scolaire ,  Collecte de données ,  Équations ,  Exercice

Vi visar också hur man kan gå baklänges och utföra de inversa operationerna, dvs man startar med en lösning och slutar med själva ekvationen.

Publisher specific license