Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Undersöka primtal

TI-Nspire har en del inbyggda kommandon för att undersöka om ett positivt heltal är ett primtal. Ska man göra detta för hand så är det en omfattande procedur om man ska undersöka många och stora tal.
Vi gör undersökningarna i kalkylblads-appen och får då många beräkningar utförda på en gång. Vi visar också i diagramform om det finns något mönster hur primtalen uppträder i olika talintervall.

Publisher specific license