Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Chaîne de caractère ,  Programme scolaire ,  Exercice ,  Linéaire ,  Régression

Dessutom ska du använda dina mätdata till att uppskatta hur länge ljuset kommer att kunna brinna.
Övningen passar bäst i kurs 2 eftersom vi visar hur man kan göra en regressionsanalys av mätdata. Dock kan man även genomföra denna övning i kurs 1 om eleverna är bekanta med räta linjens ekvation.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

Publisher specific license