Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Cercle ,  Programme scolaire ,  Diagramme ,  Exercice ,  Représentations graphiques

 

Först ska du enbart göra observationer som du ska dra vissa preliminära slutsatser av. Sedan ska du samla in data för att kunna rita diagram och sedan dra slutsatser av detta.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license