Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Medelvärde, median och standardavvikelse

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Sujet:  Mathématiques

Tags  Diagramme ,  Statistiques

I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning. 
Vi utnyttjar då TI-Nspires möjlighet att dra och flytta datapunkter i diagram och samtidigt se hur beräkningsresultat då uppdateras.

Publisher specific license