Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

 

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Profile Of : T³ Sverige

user

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 1

TI-Nspire och Python - en introduktion

Editeur: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Sujet:  STEM

Tags: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 3

TI-Nspire CX och Python - en introduktion

Editeur: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Sujet:  STEM

Tags: Programming

Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Editeur: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Sujet:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking