Portail de ressources

Vous pouvez télécharger ici de nombreuses ressources pour la classe

Faites votre recherche ci-dessous à l'aide des filtres disponibles et consultez gratuitement de nombreuses

Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Algebra, Analysis

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Quadratic function

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Regression, Statistics

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Editeur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Sujet:  Mathematics

Tags: Curriculum, Probability experiment, Statistics