Total des ressources(1164)|

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Biology, Mathematics, STEM

Tags: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics, Physics

Tags: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Rëele functies anders bekeken

Author: Koen Stulens

Sujet:  Mathematics

Tags: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Stämningsring - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Programming, STEM

Utmaning: Designa en digital stämningsring

IQB Aufgaben 2019 (CAS, erhöhtes Anforderungsnivau)

Author: Sebastian Rauh

Sujet:  Mathematics

Die IQB Aufgaben des Jahres 2019 (CAS) im erhöhten Anforderungsniveau druchgerechnet.

Binary number trainer using RGB Array

Author: Hans-Martin Hilbig

Sujet:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Muziek en Wiskunde

Author: Ludovic Wallaart

Sujet:  Mathematics, STEM

Tags: Frequency, Trigonometry

Direct toepasbaar in de klas waarmee leerlingen wiskundige denkvaardigheden trainen

Röd-Grön spelet

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Algebra

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Cirkellaboration

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Circle, PI

Cirkellaboration för senare grundskolan

Rymdgeometri

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”…

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Statistics

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Diagram, Graphs

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Procenträkning | senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Sujet:  Mathematics

Tags: Percentages

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Jämviktsekvation 1

Publisher: T³ Sverige

Sujet:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Sujet:  Mathematics

IQB-Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder. Hier mit Lösungen mit dem wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30X Plus MathPrint™.

TI-Nachrichten 1/09

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten - Ausgabe 1/09. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

TI-Nachrichten 1/08

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten - Ausgabe 1/08. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

TI-Nachrichten 2/08

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten - Ausgabe 2/08. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

TI-Nachrichten 1/07

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Sujet:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten - Ausgabe 1/07. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.